دستگاه های بازی دستگاه های بازی

محدودیت قد

محدودیت سنی

محدودیت وزن

محدودیت قد : 80 الی 190 | محدودیت سن : 3 الی 80 | محدودیت وزن : 25 الی 90


  انصراف از فیلترها

Doodle Jump

Doodle Jump این دستگاه به صورت امتیازی است و به صورت تک نفره انجام می شود. کارت را در ریدر دستگاه بکشید. مسیر مسابقه را با حرکت دادن اهرم زرد رنگ به چپ و راست انتخاب کنید. با فشردن دکمه ی قرمز رنگ بازی را شروع کنید . باید سعی کنید از پله های بازی بالا بروید و پایین نیفتید و بعد سعی کنید امتیاز کسب کنید . مراقب باشید که به موجودات فضایی که در طی بازی با آن ها رو به رو میشوید برخورد نکنید و وارد سفینه های فضایی و سیاه چاله ها نشوید. تا انتهای بازی بروید و به گزینه Jac War برخورد کنید تا بالاترین امتیازبازی در کارت شما ذخیره شود.
Doodle Jump
Dragon Car

Dragon Car

Dragon Car این دستگاه به صورت ویدئویی – امتیازی می باشد. ابتدا کارت را در کارتخوان بکشید. برای شروع بازی دکمه Start را فشار دهید. با استفاده از فرمان دستگاه ماشین را طوری هدایت کنید که از روی سکه های داخل جاده عبور کند.

Dragon Punch

Dragon Punch این دستگاه به صورت به ورزشی و امتیازی است. ابتدا کارت را در کارتخوان بکشید. کیسه بکس دستگاه را پایین کشیده و با تمام قدرت و به صورت مستقیم به آن ضربه بزنید. توجه داشته باشید با هر بار کشیدن کارت دو بار میتوانید ضربه بزنید.
Dragon Punch
Feeding Time

Feeding Time

Feeding Time این دستگاه بصورت امتیازی می باشد و می توان بصورت یک نفره و یا چند نفره بازی کرد کارت را در ریدر دستگاه بکشید. برای شروع بازی دکمه ی قرمز رنگ Start را فشار دهید. توپ های آزاد شده را داخل حفره هایی که چراغشان روشن است پرتاب کنید تا امتیاز برروی کارت شما ذخیره شود.