دستگاه های بازی دستگاه های بازی

محدودیت قد

محدودیت سنی

محدودیت وزن

محدودیت قد : 80 الی 190 | محدودیت سن : 3 الی 80 | محدودیت وزن : 25 الی 90


  انصراف از فیلترها

Grid

این دستگاه بصورت مسابقه رالی است که می توان بصورت تک نفره یا دو نفره از آن استفاده کنید.از بین گزینه (رکوردی) یا champion ship ، و (مسابقه ای  رده بندی ) یا quick roce یکی را انتخاب کنید برای انتخاب دنده ماشین از بین دو گزینه اتوماتیک(AT) و دستی (MT) یکی را انتخاب کنید. برای تنظیم دید ماشین خود از دکمه VIEW CHANGE استفاده کنید.
Grid
Aliens

Aliens

Aliens این دستگاه به صورت ویدیویی_جنگی ترسناک است که میتوان به صورت تک نفره یا دو نفره از آن استفاده کنید. کارت را در ریدر بکشید. دکمه STARTرابزنید. سعی کنید به یاران خود شلیک نکنید. برای پر کردن خشاب خود و پر کردن خون خود به اسلحه ها و به عکس مثبت قرمز رنگ که در گوشه های تصویر است شلیک کنید.

All Aboard

All Aboard این دستگاه بصورت امتیازی می باشد و بصورت یک نفره انجام می گیرد. ابتدا کارت را در ریدر بکشید. برای این که دو نفره بازی کنید بر روی هر دستگاه به صورت مجزا کارت بکشید. Start بازی را بزنید که همان اهرم جمجمه ای می باشد. در محیط بازی یکسری چرخ دنده موجود است که با گرفتن آن ها اسلحه های مختلفی در اختیار شما قرار می گیرد که با استفاده از این اسلحه ها میتوانید ماشین های دیگر را بزنید.
All Aboard
Dolphin Show

Dolphin Show

Dolphin Show این دستگاه به صورت امتیازی است و به صورت تک نفره انجام میگیرد . کارت را در ریدر دستگاه بکشید. بازی برای شما یک توپ آزاد میکند . بازدن دکمه آبی رنگ دلفین به توپ ضربه زده و توپ وارد گردونه شانس میشود. اگر توپ وارد هرکدام از حفره های عدد دار شود به همان تعداد تیکت دریافت خواهید کرد . با روشن کردن تمامی حروف Dolphin show به شما بیشترین تیکت بازی تعلق میگرد.