دستگاه های بازی دستگاه های بازی

محدودیت قد

محدودیت سنی

محدودیت وزن

محدودیت قد : 80 الی 190 | محدودیت سن : 3 الی 80 | محدودیت وزن : 25 الی 90


  انصراف از فیلترها

Hors Play

Horse Play این دستگاه به صورت امتیازی می باشد. کارت را در ریدر بکشید. بازی به شما 6 توپ برای شلیک می دهد شما باید با زدن دکمه ای که در سمت راست اسلحه های مخصوص است توپ ها را به طرف دندان اسب شلیک کنید و تمامی دندان های اسب را بندازید.
Hors Play
Boink

Boink

Boink این دستگاه به صورت امتیازی می باشد. ابتدا کارت را در ریدر بکشید. هرکدام از چراغ هایی که در گوی ها و زیر پا روشن میشود را فشار دهید تا برنده بازی شوید.

Hi Striker

Hi_Striker این دستگاه به صورت امتیازی است. کارت را در ریدر دستگاه بکشید. با هر بار کارت کشیدن سه بار فرصت ضربه زدن دارید. سعی کنید پتک را در وسط جایگاه قدرت سنج بزنید .
Hi Striker
Deepsea Treasures

Deepsea Treasures

<p>سکه های خود را به داخل دستگاه بیندازید با انداختن هر یک عدد سکه تعداد 8 شوت دریافت خواهید کرد. سعی کنید ماهی هایی که داخل صفحه نمایش در حال حرکت هستند را با شوت های خود بزنید. با زدن دکمه ی از سمت چپ یااز سمت راست دستگاه سکه می ریزد با زدن ماهی هایی که دارای عدد هستند شما برنده ی همان تعداد تیکت می شوید و با زدن ماهی هایی که دارای صندوق هستند صندوقچه ی اصلی به حرکت در آمده و باید آن را بزنید و برنده مقدار زیادی تیکت شوید.</p>