دستگاه های بازی دستگاه های بازی

محدودیت قد

محدودیت سنی

محدودیت وزن

محدودیت قد : 80 الی 190 | محدودیت سن : 3 الی 80 | محدودیت وزن : 25 الی 90


  انصراف از فیلترها

Pinnacle

Pinnacle ابتدا کارت را در کارتخوان بکشید. کیسه ی دستگاه را پایین کشیده و با قدرت تمام به صورت مستقیم به کیسه ضربه بزنید. با هر بار کشیدن کارت شما 2 بار حق ضربه زدن دارید. این دستگاه امتیاز ندارد.
Pinnacle
R tuned

R tuned

R_tuned این دستگاه به صورت رالی – مسابقه ای است که به صورت تک نفره و دو نفره انجام میشود. کارت را در ریدر دستگاه بکشید. با کمک فرمان ماشین و مسیر خود را انتخاب کنید. در این بازی نمی توانید با هم مسابقه بدهید و هر کدام باید به صورت جداگانه مسابقه بدهید. نیترون این بازی نا محدود بوده و با فشار دادن کلید Boost شروع به عمل میکند. این بازی فقط در حالت اتوماتیک می باشد.

Rambo

Rambo این دستگاه به صورت ویدئویی جنگی و به صورت تک نفره و دو نفره میباشد . ابتدا کارت را در کارتخوان بکشید. پس از فشردن دکمه ی قرمز رنگ بازی شروع میشود. دکمه ی سمت چپ اسلحه سمت چپ و دکمه ی سمت راست اسلحه سمت را فعال میکند.
Rambo
Rabin Hood

Rabin Hood

Rabin Hood این دستگاه به صورت ویدئویی امتیازی می باشد. ابتدا کارت را در کارتخوان بکشید. دکمه ی Start بازی را فشار داده و با کمک کمان دستگاه به سیبل های متحرک شلیک کنید. در انتهای بازی شما دو انتخاب دارید یکی اینکه تمام تیکت خود را گرفته از بازی خارج شوید و یا شانس خود را امتحان کرده و در قسمت Jacpot دستگاه بازی کنید.