چهارشنبه, 9 خرداد 1403

قیمت ها نصف شد

روزهای شنبه الی سه شنبه از ساعت 11:00 الی 16:00 (به جز روزهای تعطیل) تمام بازی ها نصف قیمت می باشند
ادامه مطلب

چهارشنبه, 9 خرداد 1403

تخفیف دانشجویی

در روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11 تا 17 با ارائه کارت دانشجویی و تنها از طریق خرید اینترنتی ( شارژ به مبلغ دلخواه ) 50% شارژ بیشتر دریافت کنید
ادامه مطلب

چهارشنبه, 9 خرداد 1403

تخفیف دانشجویی

دانشجویان عزیز یکشنبه ها با ارائه ی کارت دانشجویی به صندوق شهربازی می توانند کارت خود را تا 50 درصد بیشتر شارژ کنند
ادامه مطلب

چهارشنبه, 9 خرداد 1403

یک فرصت استثنایی

تنها با  پرداخت 499 هزار تومان یکشنبه ها از ساعت  14:00 الی 18:00 تمام بازی ها را یکبار بازی کنید
ادامه مطلب