دوشنبه, 1 مرداد 1403

یکشنبه, 26 بهمن 8

پکیج رنگین کمان

  برای استفاده از همه دستگاه های شهربازی ژوپیتر نیاز به تهیه  کارت بازی می باشد. تمامی دستگاه ها در روی بدنه خود یا کنار بدنه مجهز به یک دستگاه کارت خوان می باشند. دستگاه های شهربازی ژوپیتر به 3 دسته رنگی تقسیم میشوند. دسته اول: دستگاه هایی که کارت خوان آنها به رنگ آبی میباشند،…
ادامه مطلب

دوشنبه, 1 مرداد 1403

دوشنبه, 1 مرداد 1403