دستگاه های بازی دستگاه های بازی

محدودیت قد

محدودیت سنی

محدودیت وزن

محدودیت قد : 80 الی 190 | محدودیت سن : 3 الی 80 | محدودیت وزن : 25 الی 90


  انصراف از فیلترها

Triple Turn

Triple Turn این دستگاه به صورت امتیازی است لطفا به نحوه ی استفاده ی بازی توجه فرمائید: کارت را در کارتخوان بکشید. با فشار دادن اهرم توپ به پایین انداخته می شود. سعی کنید توپ را در لوله قرمز رنگ بیندازید. صبر کنید تا توپ داخل یکی از حفره ها شود در صورت وارد شدن در حفره های عدد دار شما به همان تعداد تیکت دریافت خواهید کرد. در صورت JACKPOT به شما بیشترین تیکت تعلق می گیرد.
Triple Turn
Winner Cube

Winner Cube

این دستگاه به صورت جایزه ای مستقیم میباشد. ابتدا کارت را در کارتخوان بکشید. با شاسی های شماره 1 و 2 میتوانید اهرم را تکان دهید. توجه داشته باشید فقط یک بار اجازه دارید شاسی ها را فشار بدهید پس دقت کنید شاسی را زمانی رها کنید که در نقطه ی تعیین شده باشد.

Basket Fever

این دستگاه به صورت امتیازی میباشد. ابتدا کارت را در ریدر بکشید. برای شروع دکمه Start را فشار دهید. با کشیدن کارت تعداد 9 توپ برای شما آزاد شود. توپ ها را یکی یکی برداشته و به سمت هدف مورد نظر خود هل دهید وبالاترین امتیاز را کسب کنید.
Basket Fever
Bling King

Bling King

این دستگاه به صورت جایزه ای مستقیم میباشد. ابتدا کارت را در کارتخوان بکشید. به وسیله اهرم موجود جایزه ی خود را انتخاب کرده سپس شاسی را زده تا چنگک به سمت آن برود. با هر بار کشیدن کارت یک بار میتوانید بازی کنید.