دستگاه های بازی دستگاه های بازی

محدودیت قد

محدودیت سنی

محدودیت وزن

محدودیت قد : 80 الی 190 | محدودیت سن : 3 الی 80 | محدودیت وزن : 25 الی 90


  انصراف از فیلترها

Winner Cube

این دستگاه به صورت جایزه ای مستقیم میباشد. ابتدا کارت را در کارتخوان بکشید. با شاسی های شماره 1 و 2 میتوانید اهرم را تکان دهید. توجه داشته باشید فقط یک بار اجازه دارید شاسی ها را فشار بدهید پس دقت کنید شاسی را زمانی رها کنید که در نقطه ی تعیین شده باشد.
Winner Cube
Basket Fever

Basket Fever

این دستگاه به صورت امتیازی میباشد. ابتدا کارت را در ریدر بکشید. برای شروع دکمه Start را فشار دهید. با کشیدن کارت تعداد 9 توپ برای شما آزاد شود. توپ ها را یکی یکی برداشته و به سمت هدف مورد نظر خود هل دهید وبالاترین امتیاز را کسب کنید.

Bling King

این دستگاه به صورت جایزه ای مستقیم میباشد. ابتدا کارت را در کارتخوان بکشید. به وسیله اهرم موجود جایزه ی خود را انتخاب کرده سپس شاسی را زده تا چنگک به سمت آن برود. با هر بار کشیدن کارت یک بار میتوانید بازی کنید.
Bling King
Dead Heat

Dead Heat

این دستگاه به صورت رالی مسابقه ای که به صورت تک نفره و دو نفره صورت می گیرد. کارت را در ریدر دستگاه بکشید. نوع ماشین خود را انتخاب کنید. مسیر مورد نظر خود را انتخاب کنید. با فشردن دکمه ی آبی رنگ سمت چپ دستگاه View Change نمایه ماشین خود را میتوانید عوض کنید. میتوانید با فشردن دکمه ی قرمز رنگ NOS به تعداد 3 بار از نیترو (افزایش دهنده سرعت) استفاده کنید