دستگاه های بازی دستگاه های بازی

محدودیت قد

محدودیت سنی

محدودیت وزن

محدودیت قد : 80 الی 190 | محدودیت سن : 3 الی 80 | محدودیت وزن : 25 الی 90


  انصراف از فیلترها

R tuned

این دستگاه به صورت رالی مسابقه ای است که به صورت تک نفره و دو نفره انجام میشود. کارت را در ریدر دستگاه بکشید. با کمک فرمان ماشین و مسیر خود را انتخاب کنید. در این بازی نمی توانید با هم مسابقه بدهید و هر کدام باید به صورت جداگانه مسابقه بدهید. نیترون این بازی نا محدود بوده و با فشار دادن کلید Boost شروع به عمل میکند. این بازی فقط در حالت اتوماتیک می باشد
R tuned
Rabin Hood

Rabin Hood

این دستگاه به صورت ویدئویی امتیازی می باشد. ابتدا کارت را در کارتخوان بکشید. دکمه ی Start بازی را فشار داده و با کمک کمان دستگاه به سیبل های متحرک شلیک کنید. در انتهای بازی شما دو انتخاب دارید یکی اینکه تمام تیکت خود را گرفته از بازی خارج شوید و یا شانس خود را امتحان کرده و در قسمت Jacpot دستگاه بازی کنید.

Superbike

کارت خود را در ریدر دستگاه بکشید. دکمه استارت سبز رنگ روی موتور را فشار دهید.با حرکت موتر به سمت راست وچپ زمین مورد نظر خود را انتخاب کنید. شما می توانید با فشردن دکمه سبز رنگ روی موتور 3بار از N2O استفاده کنید.اگر در بازی نفر اول شوید به صورت رایگان یک بار دیگر می توانید بازی را انجام دهید.
Superbike
Triple Turn

Triple Turn

Triple Turn این دستگاه به صورت امتیازی است لطفا به نحوه ی استفاده ی بازی توجه فرمائید: کارت را در کارتخوان بکشید. با فشار دادن اهرم توپ به پایین انداخته می شود. سعی کنید توپ را در لوله قرمز رنگ بیندازید. صبر کنید تا توپ داخل یکی از حفره ها شود در صورت وارد شدن در حفره های عدد دار شما به همان تعداد تیکت دریافت خواهید کرد. در صورت JACKPOT به شما بیشترین تیکت تعلق می گیرد.