دستگاه های بازی دستگاه های بازی

محدودیت قد

محدودیت سنی

محدودیت وزن

محدودیت قد : 80 الی 190 | محدودیت سن : 3 الی 80 | محدودیت وزن : 25 الی 90


  انصراف از فیلترها

Hopping Road

این دستگاه به صورت تک نفره و دو نفره است دکمه را فشار بدهیدبا دکمه های زرد رنگ فلش بازیکن مورد نظر خود را انتخاب کنیدفصل مسابقه ی خود را انتخاب کنیدبعد از شروع بازی ،شروع به پریدن در جایگاه فنری کرده تا بازیکن شما شروع به حرکت کند برای حرکت به سمت راست به راست پریده و بالعکس
Hopping Road
Hummer

Hummer

این دستگاه به صورت مسابقه ای - رالی است و به صورت تک نفره و دو نفره صورت میگیرد . کارت را در ریدر دستگاه بکشید. دکمه Start را فشار بدهید. برای تعیین راننده پدال گاز را فشار دهید از بین گرینه Time Attack Mood و Race Mood یکی را انتخاب کنید. ماشین مورد علاقه و مسیر مورد نظر خود را انتخاب کنید

Lets go Island

ین دستگاه بصورت امتیازی می باشد ابتدا کارت را در کارتخوان بکشید. برای این که بتوانید 2 نفره بازی کنید باید دو بار کارت کشیده و شاسی های قرمز و آبی را فشار دهید. در محیط بازی باید سعی کنید با اسلحه موجودات دریایی که قصد شکار شما را دارند بزنید. این بازی در دو حالت 3 بعدی و 2 بعدی میباشد که با کلید 3D و 2D قابل تغییر است
Lets go Island
PacMan

PacMan

این دستگاه به صورت تک نفره تا چهار نفره صورت میگیرد. ابتدا باید کارت خود را در ریدر بکشید. برای بازی یک نفر شما ابتدا باید کارت خود را بکشید ،پس از کشیدن کارت دکمه Start که به حالت چشمک زن می باشد را فشار دهید. باید سعی کنید که تمام نقطه های بازی را بخورید با خوردن نقطه بزرگ شما هم بزرگ میشوید و میتوانید حریفان خود را بخورید و برنده شوید. نباید به موجوداتی که از زندان آزاد میشوند برخورد کنید.