دستگاه های بازی دستگاه های بازی

محدودیت قد

محدودیت سنی

محدودیت وزن

محدودیت قد : 80 الی 190 | محدودیت سن : 3 الی 80 | محدودیت وزن : 25 الی 90


  انصراف از فیلترها

Pinnacle

این دستگاه به صورت جایزه ای مستقیم میباشد. ابتدا کارت را در کارتخوان بکشید. به وسیله اهرم موجود جایزه ی خود را انتخاب کرده سپس شاسی را زده تا چنگک به سمت آن برود. با هر بار کشیدن کارت یک بار میتوانید بازی کنید..
Pinnacle
R tuned

R tuned

این دستگاه به صورت رالی مسابقه ای است که به صورت تک نفره و دو نفره انجام میشود. کارت را در ریدر دستگاه بکشید. با کمک فرمان ماشین و مسیر خود را انتخاب کنید. در این بازی نمی توانید با هم مسابقه بدهید و هر کدام باید به صورت جداگانه مسابقه بدهید. نیترون این بازی نا محدود بوده و با فشار دادن کلید Boost شروع به عمل میکند. این بازی فقط در حالت اتوماتیک می باشد

Rabin Hood

این دستگاه به صورت ویدئویی امتیازی می باشد. ابتدا کارت را در کارتخوان بکشید. دکمه ی Start بازی را فشار داده و با کمک کمان دستگاه به سیبل های متحرک شلیک کنید. در انتهای بازی شما دو انتخاب دارید یکی اینکه تمام تیکت خود را گرفته از بازی خارج شوید و یا شانس خود را امتحان کرده و در قسمت Jacpot دستگاه بازی کنید.
Rabin Hood
Superbike

Superbike

کارت خود را در ریدر دستگاه بکشید. دکمه استارت سبز رنگ روی موتور را فشار دهید.با حرکت موتر به سمت راست وچپ زمین مورد نظر خود را انتخاب کنید. شما می توانید با فشردن دکمه سبز رنگ روی موتور 3بار از N2O استفاده کنید.اگر در بازی نفر اول شوید به صورت رایگان یک بار دیگر می توانید بازی را انجام دهید.