دستگاه های بازی دستگاه های بازی

محدودیت قد

محدودیت سنی

محدودیت وزن

محدودیت قد : 80 الی 190 | محدودیت سن : 3 الی 80 | محدودیت وزن : 25 الی 90


  انصراف از فیلترها

Deepsea Treasures

سکه های خود را داخل دستگاه بیندازید با انداختن هرعدد سکه تعداد5 شوت دریافت میکنید ماهی هایی که در حال حرکت هستند را با شوت های خود بزنید. با زدن دکمه یپ سمت چپ یااز سمت راست دستگاه سکه می ریزد با زدنماهی هایی که دارای عدد هستند شما برنده ی همان تعداد تیکت می شوید با زدن ماهی هایی که دارای صندوق هستند صندوقچه ی اصلی به حرکت میکند وقتی آن را بزنید برنده مقدار زیادی تیکت شوید
Deepsea Treasures
Hopping Road

Hopping Road

این دستگاه به صورت تک نفره و دو نفره است دکمه را فشار بدهیدبا دکمه های زرد رنگ فلش بازیکن مورد نظر خود را انتخاب کنیدفصل مسابقه ی خود را انتخاب کنیدبعد از شروع بازی ،شروع به پریدن در جایگاه فنری کرده تا بازیکن شما شروع به حرکت کند برای حرکت به سمت راست به راست پریده و بالعکس

Hummer

این دستگاه به صورت مسابقه ای - رالی است و به صورت تک نفره و دو نفره صورت میگیرد . کارت را در ریدر دستگاه بکشید. دکمه Start را فشار بدهید. برای تعیین راننده پدال گاز را فشار دهید از بین گرینه Time Attack Mood و Race Mood یکی را انتخاب کنید. ماشین مورد علاقه و مسیر مورد نظر خود را انتخاب کنید
Hummer
Lets go Island

Lets go Island

ین دستگاه بصورت امتیازی می باشد ابتدا کارت را در کارتخوان بکشید. برای این که بتوانید 2 نفره بازی کنید باید دو بار کارت کشیده و شاسی های قرمز و آبی را فشار دهید. در محیط بازی باید سعی کنید با اسلحه موجودات دریایی که قصد شکار شما را دارند بزنید. این بازی در دو حالت 3 بعدی و 2 بعدی میباشد که با کلید 3D و 2D قابل تغییر است