دستگاه های بازی دستگاه های بازی

محدودیت قد

محدودیت سنی

محدودیت وزن

محدودیت قد : 80 الی 190 | محدودیت سن : 3 الی 80 | محدودیت وزن : 25 الی 90


  انصراف از فیلترها

Horse Play

این دستگاه به صورت امتیازی می باشد. کارت را در ریدر بکشید. بازی به شما 6 توپ برای شلیک می دهد شما باید با زدن دکمه ای که در سمت راست اسلحه های مخصوص است توپ ها را به طرف دندان اسب شلیک کنید و تمامی دندان های اسب را بندازید
Horse Play
Boink

Boink

این دستگاه به صورت امتیازی می باشد. ابتدا کارت را در ریدر بکشید. هرکدام از چراغ هایی که در گوی ها و زیر پا روشن میشود را فشار دهید تا برنده بازی شوید.

Hi Striker

این دستگاه به صورت امتیازی است. کارت را در ریدر دستگاه بکشید. با هر بار کارت کشیدن سه بار فرصت ضربه زدن دارید. سعی کنید پتک را در وسط جایگاه قدرت سنج بزنید .
Hi Striker
Deepsea Treasures

Deepsea Treasures

سکه های خود را داخل دستگاه بیندازید با انداختن هرعدد سکه تعداد5 شوت دریافت میکنید ماهی هایی که در حال حرکت هستند را با شوت های خود بزنید. با زدن دکمه یپ سمت چپ یااز سمت راست دستگاه سکه می ریزد با زدنماهی هایی که دارای عدد هستند شما برنده ی همان تعداد تیکت می شوید با زدن ماهی هایی که دارای صندوق هستند صندوقچه ی اصلی به حرکت میکند وقتی آن را بزنید برنده مقدار زیادی تیکت شوید