دستگاه های بازی دستگاه های بازی

محدودیت قد

محدودیت سنی

محدودیت وزن

محدودیت قد : 80 الی 190 | محدودیت سن : 3 الی 80 | محدودیت وزن : 25 الی 90


  انصراف از فیلترها

Hammer2

این دستگاه امتیازی را میتوان به صورت تک نفره یا دو نفره از آن استفاده کرد. کارت را در ریدر بکشید. در صورت استفاده بازی به صورت دو نفره باید در دو طرف دستگاه کارت بکشید اگر حالت انتخابی تک نفره باشد در 2 Time 40 ثانیه ای و اگر حالت انتخابی دو نفره باشد در 3 Time 40 ثانیه ای میتوانید بازی کنید.
Hammer2
Harpoon Lagon

Harpoon Lagon

ین دستگاه به صورت امتیازی میباشد. ابتدا کارت را در کارتخوان بکشید. با هر بار کارت کشیدن 20 قلاب ماهیگیری دارید.سعی کنید کوسه ی بزرگ را شکار کنید با شکار متوالی کوسه ی بزرگ عروس دریایی از صندوقچه بیرون آمده که اگر بتوانید عروس دریایی را شکار کنید Jack pot از آن شماست.

Horse Play

این دستگاه به صورت امتیازی می باشد. کارت را در ریدر بکشید. بازی به شما 6 توپ برای شلیک می دهد شما باید با زدن دکمه ای که در سمت راست اسلحه های مخصوص است توپ ها را به طرف دندان اسب شلیک کنید و تمامی دندان های اسب را بندازید
Horse Play
Hi Striker

Hi Striker

این دستگاه به صورت امتیازی است. کارت را در ریدر دستگاه بکشید. با هر بار کارت کشیدن سه بار فرصت ضربه زدن دارید. سعی کنید پتک را در وسط جایگاه قدرت سنج بزنید .