دستگاه های بازی دستگاه های بازی

محدودیت قد

محدودیت سنی

محدودیت وزن

محدودیت قد : 80 الی 190 | محدودیت سن : 3 الی 80 | محدودیت وزن : 25 الی 90


  انصراف از فیلترها

Grid

این دستگاه بصورت مسابقه رالی است که می توان بصورت تک نفره یا دو نفره از آن استفاده کنیداز بین گزینه (رکوردی) یا champion ship ، و (مسابقه ای رده بندی ) یا quick roce یکی را انتخاب کنید برای انتخاب دنده ماشین از بین دو گزینه اتوماتیک(AT) و دستی (MT) یکی را انتخاب کنید. برای تنظیم دید ماشین خود از دکمه VIEW CHANGE استفاده کنید
Grid
Aliens

Aliens

این دستگاه به صورت ویدیوی- جنگی ترسناک است که می توان به صورت تک نفره و یا دو نفره از ان استفاده کنید.کارت را در ریدر دستگاه بکشید. دکمه startرا بزنید. سعی کنید به یاران خود شلیک نکنید.برای پر کردن خشاب و پر کردن جون خود به اسلحه ها و به عکس مثبت قرمز رنگ که در گوشه های تصویر است شلیک کنید.

All Aboard

این دستگاه به صورت امتیازی می باشد. کارت خود را بکشید چراغ هر دست روشن شد آن را بفشارید گردانه روی هر عددی که بایستد به همان میزان pointروی کارت شما ذخیره می شود. در صورتی که چهره پیر مرد روی سه گردانه بایستد برنده 1000 pointمی شود
All Aboard
Dolphin Show

Dolphin Show

این دستگاه به صورت امتیازی است و به صورت تک نفره انجام می شود. ابتدا کارت را در ریدر دستگاه بکشید. دستگاه به شما به ترتیب 3 توپ می دهد.با فشار دادن دکمه می توانید توپ را پرتاب کنید توپ داخل حفره ها میروند و امتیاز آن حفره محاسبه می شود. اگر تمام حروف روشن باشد دستگاه 10 توپ دیگر به شما می دهد که می توانید بازی کنید