دستگاه های بازی دستگاه های بازی

محدودیت قد

محدودیت سنی

محدودیت وزن

محدودیت قد : 80 الی 190 | محدودیت سن : 3 الی 80 | محدودیت وزن : 25 الی 90


  انصراف از فیلترها

Bat man

این بازی به صورت امتیازی می باشد و بصورت تک نفره انجام می گیرد. ابتدا کارت را در قسمت ریدر بکشید. سپس با چکش بازی عروسک هایی که از دستگاه بیرون می آید را بزنید. توجه داشته باشید که باید با چکش از بالا به عروسک ها ضربه وارد کنید تا به داخل بروند. این بازی سرعت عمل بالای شما را میطلبد.
Bat man
Chamelon Paradize

Chamelon Paradize

این بازی به صورت امتیازی است.این بازی هم بصورت یک نفره و هم به صورت دونفره می باشد. ابتدا کارت را در ریدر بکشید. شما باید با زدن دکمه زرد رنگ تمام پشه ها را بزنید با یک زمان بندی دقیق و زدن دکمه ی زرد رنگ زبان وزغ بیرون آمده و به پشه ها میخورد با زدن هر پشه شما برنده همان تعداد امتیاز می شوید .

Chomp

این دستگاه به صورت امتیازی و بصورت یک نفره می باشد. کارت را در ریدر بکشید. پس از کشیدن کارت توپ های زیادی از بالا ی دستگاه ریخته می شود شما باید اهرم دستگاه را به سمت پایین کشیده و توپ ها را به دهان این خرس شکمو پرتاب کنید و امتیاز را در کارت خود ذخیره کنید
Chomp
Choochoo

Choochoo

ابتدا کارت را در ریدر بکشید. برای start دکمه قرمز رنگ سمت راست را فشار دهید.توپ های آزاد شده را به داخل پنجره های دستگاه پرتاب کنید.امتیاز دریافتی بر روی کارت شما ذخیره می شود.