دستگاه های بازی دستگاه های بازی

محدودیت قد

محدودیت سنی

محدودیت وزن

محدودیت قد : 80 الی 190 | محدودیت سن : 3 الی 80 | محدودیت وزن : 25 الی 90


  انصراف از فیلترها

شبیه ساز مسابقات رالی

اگر عاشق رقابت سخت، نفسگیر و حرفه ای در مسابقات پیست رالی حرفه ای هستید، پس معطل نکنید. ژوپیتر با شبیه سازی کامل این فضا، این امکان را محیا کرده است تا هرشخصی خود را در میدان هیجان انگیز پیست مسابقه به چالش بکشد.
شبیه ساز مسابقات رالی