جشنواره زمستان داغ در شهربازی ژوپیتر کوروش
با 92 درصد تخفیف

شارژ دلخواه جشنواره

جشنواره زمستانِ داغ ژوپیتر

۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

3 ساعت بازی هیجان انگیز بدون محدودیت با ظرفیت خرید محدود... لطفا قبل از خرید شرایط جشنواره را مطالعه کنید.

توضیحات بیشتر...

بسته های رویدادی ژوپیتر

بسته شارژ دلخواه

۰ ریال
به دلخواه پرداخت کنید و بیشتر از مبلغ پرداختی شارژ بگیرید.

جشنواره زمستانِ داغ ژوپیتر

۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال ۶۰۰٬۰۰۰ ریال
3 ساعت بازی هیجان انگیز بدون محدودیت با ظرفیت خرید محدود... لطفا قبل از خرید شرایط جشنواره را مطالعه کنید.