دستگاه های بازی دستگاه های بازی

محدودیت قد

محدودیت سنی

محدودیت وزن

محدودیت قد : 80 الی 190 | محدودیت سن : 3 الی 80 | محدودیت وزن : 25 الی 90


  انصراف از فیلترها

Sponge Bob

Sponge Bob این دستگاه به صورت امتیازی است و به صورت تک نفره انجام میگیرد .: کارت را در ریدر دستگاه بکشید. ابتدا بازی به شما آموزش لازم را میدهد. بازی به صورت خودکار اجرا می شود. چراغ سبزی را که در بالای صفحه نمایش به سمت شما می آید را دنبال کرده و به محض رسیدن به Stop با پا به آن ضربه بزنید در صورت زودتر فشار دادن خانه ی Stop و دیر فشار دادن خانه ی Stop بازنده میشوید.
Sponge Bob
Street Basketball

Street Basketball

Street Basketball این دستگاه به صورت ورزشی - امتیازی است. ابتدا کارت را در ریدر بکشید. برای شروع دکمه ی زرد را رنگ را فشار دهید. توپ های آزاد شده را به داخل حلقه بیندازید. برای رفتن به مرحله ی بعد باید امتیاز های لازم را کسب کنید.

Smoking Token

<p>Smoking Token این دستگاه به صورت سکه ای است. برای شروع بازی باید از جعبه ی دریافت سکه ،سکه تهیه کنید. سپس سکه ها را باید از جای مخصوص داخل بیندازید. شما باید سعی کنید تا با زمان بندی درست و دقت سکه را که از داخل شیار هایی که در گردونه است به داخل رد کنید. اگر سکه از شیارهایی که با عداد مختلف مشخص شده اند رد شود همان تعداد تیکت دریافت خواهید کرد. در مرحله ی بعد گردون بالا می رود و به شما 30 ثانیه زمان میدهد تا سکه را از شیار های آبی رنگ رد کنید اگر بتوانید به تعداد 2 بار در زمانی که دستگاه به شما می دهد سکه را از شیار آبی رد کنید ،برنده ی بالا ترین تیکت دستگاه می شوید.</p>
Smoking Token