بسته های تخفیفی

پکیج زَر واره

۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۷۰۰٬۰۰۰ ریال
پکیج 90% تخفیف زَرواره یکبار همه دستگاه ها لطفا قبل از خرید شرایط را به طور کامل مطالعه نمایید.

پکیج زَر واره ویژه

۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۹۰۰٬۰۰۰ ریال
پکیج 87 % تخفیف زَر واره مناسب برای همه سنین لطفا قبل از خرید شرایط را به طور کامل مطالعه نمایید.

پکیج بخت واره-شانسی

۹۷۹٬۰۰۰ ریال ۴۴۰٬۰۰۰ ریال
پکیج 50 % تخفیف پکیج بخت واره (شانسی) لطفا قبل از خرید شرایط را به طور کامل مطالعه نمایید.

پکیج برگ واره

۳۱۸٬۰۰۰ ریال ۱۶۰٬۰۰۰ ریال
پکیج 50 % تخفیف برگ واره (مسابقه ای) لطفا قبل از خرید شرایط را به طور کامل مطالعه نمایید.

پکیج ابر واره-هیجانی

۴۶۷٬۰۰۰ ریال ۲۳۵٬۰۰۰ ریال
پکیج 50 % تخفیف پکیج ابر واره(هیجانی) لطفا قبل از خرید شرایط را به طور کامل مطالعه نمایید.

پکیج گاه واره-کودکانه

۳۵۱٬۰۰۰ ریال ۱۷۵٬۰۰۰ ریال
پکیج 50 % تخفیف پکیج گاه واره (کودکانه) لطفا قبل از خرید شرایط را به طور کامل مطالعه نمایید.

پکیج پلوتون

۱۱٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
800 هزار تومان بخر، یک میلیون و 130 هزار تومان ببر

پکیج نپتون

۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
400 تومان بخر، 600 تومان ببر

پکیج مریخ

۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
200هزار تومان بخر، 300 هزار تومان ببر

پکیج اورانوس

۱٬۳۵۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
100تومن بخر 135تومن ببر

پکیج زحل

۶۰۰٬۰۰۰ ریال ۵۰۰٬۰۰۰ ریال
50 تومان بخر 60تومان ببر

بسته های طلایی

خرید مسابقات حضوری ژوپیتر

بسته های رویدادی ژوپیتر