بسته های تخفیفی

پکیج مریخ

۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
200تومن بخر 280تومن ببر

پکیج اورانوس

۱٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
100تومن بخر 130تومن ببر

پکیج زحل

۶۰۰٬۰۰۰ ریال ۵۰۰٬۰۰۰ ریال
50 تومان بخر 60تومان ببر

خرید زمانی

خرید مسابقات حضوری ژوپیتر

بسته های رویدادی ژوپیتر